sterrenwacht saturnus

Sterrenwacht Saturnus

Om extra aandacht te geven aan sterrenwachten licht ik ze allemaal verder uit. In deze blog, Sterrenwacht Saturnus in Heerhugowaard, Noord-Holland.

Een sterrenwacht is belangrijk om al je informatie vandaan te krijgen, cursussen te volgen, door de telescopen te kijken en advies te halen. Om meer aandacht te geven aan de sterrenwachten, licht ik ze één voor één uit. In deze blog aandacht voor…

Sterrenwacht Saturnus

(Stichting) Sterrenwacht Saturnus is 45 jaar geleden, op 8 september 1976, om onder meer astronomie en ruimtevaart dichter naar het publiek te brengen opgericht. Maar eigenlijk gaat de sterrenwacht verder terug in de tijd. Al in 1969 werd, tussen Alkmaar en Egmond aan de Hoef, een observatorium boven op een oude bunker gebouwd. Vanwege de komst in Alkmaar van de 400meter ijsbaan “de Meent” en de lichthinder daarvan, werd in 1972 besloten om naar Heerhugowaard te verhuizen. Na aanvankelijk in Heerhugowaard in een (nood)school te zijn gehuisvest kreeg de sterrenwacht in 1982 van de gemeente toestemming en de ruimte om in het stadspark ‘de Kabel’ aan de Van Veenweg een observatorium te bouwen. De sterrenwacht is daar nog altijd gevestigd en heeft nadien een aantal uitbreidingen ondergaan.

Wat voor activiteiten zijn er maandelijks te doen bij de sterrenwacht?

Seizoen: Het seizoen van Sterrenwacht Saturnus loopt van begin oktober tot eind april van het daaropvolgend volgend jaar. 
*Voor donateurs van Saturnus is de toegang gratis, aan bezoekers vraagt de sterrenwacht een bescheiden bijdrage.

Gedurende het  seizoen:
*Vrijdagavond: Elke vrijdagavond verzorgt de sterrenwacht lezingen voor donateurs en publiek. De lezingen, over astronomie en ruimtevaart en daaraan verwante onderwerpen, worden druk bezocht.  Bezoekers kunnen op vrijdagavond, als het helder is, in het observatorium door de telescopen kijken.
*Zaterdagmiddag: De sterrenwacht is op zaterdagmiddag, tussen 13:30 en ca. 17:00, geopend voor donateurs en publiek.
Zaterdagavond: is de sterrenwacht het domein van de jeugd vanaf 8 jaar. De kinderen krijgen, aangepast aan hun leeftijd, dezelfde lezingen van dezelfde spreker als op vrijdagavond. Met de groep wordt ook maandelijks een avond geknutseld. De kinderen leren omgaan met telescopen en kunnen als het helder weer is in het observatorium onder begeleiding door de telescopen kijken.
*Gratis voor kinderen van donateurs van de sterrenwacht.          

Tijdens de open dagen kunnen bezoekers...

Zaterdagmiddag: De sterrenwacht is op zaterdagmiddag, tussen 13:30 en ca. 17:00, geopend voor donateurs en publiek. Bezoekers kunnen de sterrenwacht bezichtigen of vragen stellen over astronomie en ruimtevaart. Niet zelden vragen bezoekers om hulp of uitleg bij het gebruik of afstellen van een eigen telescoop en eventueel voeren wij kleine reparaties of aanpassingen uit.
Open dagen:  Waaronder, sterrenkijkdagen, zonnekijkdag, Nacht van de Nacht etc. heeft de sterrenwacht een programma voor bezoekers. Als het helder is kunnen bezoekers door de telescopen kijken en als dat niet het geval is  verzorgt de sterrenwacht een lezing over astronomie. en leuke proefjes! Bezoekers kunnen ook de koepel met de telescopen bezoeken.
Bijzondere gebeurtenissen:  denk aan een zons- of maansverduisteringen of andere bijzondere astronomische gebeurtenissen kan de sterrenwacht, als dat mogelijk is, open zijn voor donateurs en bezoekers. 

Wat maakt de sterrenwacht uniek?

Vrijdagavond lezingenprogramma: het vrijdagavond lezingen programma is zeker uniek. De sterrenwacht prijst zich gelukkig met een grote groep enthousiaste sprekers die het mogelijk maken op elke vrijdagavond in het sterrenwacht seizoen een boeiende lezing te verzorgen.
Astrofotografie: De sterrenwacht heeft een enthousiaste groep astrofotografen waarvan foto’s in de sterrenwacht, of op de website van de sterrenwacht, zijn te zien.
Werkplaatsen: De sterrenwacht beschikt over een technische en over een elektronische en optische werkplaats waar onderdelen voor telescopen kunnen worden gemaakt,  of reparaties uitgevoerd kunnen worden.
Zonnewijzer van Brou: Op het plein voor de sterrenwacht ligt een door donateurs van de sterrenwacht ontworpen zonnewijzer van Brou, genoemd naar het Franse plaatsje Brou, waar naast de kathedraal uit 1506, de oudste zonnewijzer van dit type is te vinden.
Planetenpad: In het park  naast de sterrenwacht is op schaal een Planetenpad aangelegd  dat de wandelaar in een klein kwartiertje langs de planeten van het zonnestelsel voert. Op de paaltjes staat een foto met informatie van de desbetreffende planeet.

planetenpad

Wat kan een beginnend astronoom bij de sterrenwacht leren?

Vragen: De sterrenwacht gaat graag in op vragen over astronomie en of ruimtevaart. Het maakt niet uit of die nu in de sterrenwacht worden gesteld of binnen komen via e-mail. Kinderen die voor school een werkstuk over astronomie gaan maken en vragen hebben, kunnen ook door de sterrenwacht worden geholpen.
Stages: De sterrenwacht werkt, indien mogelijk, mee aan sociale stages voor kinderen.
Omgaan met telescopen: De jeugdige, beginnend of gevorderde astronoom kan bij de sterrenwacht leren omgaan met (eigen) telescopen en als donateur leren omgaan met de telescopen van de sterrenwacht.
Aanschaf van een telescoop: De sterrenwacht adviseert desgevraagd over de aanschaf van een telescoop of astronomische hulpmiddelen of software. De sterrenwacht helpt astronomen met astrofotografie en de daarbij behorende beeldbewerking.

Dit willen we ook nog even kwijt!

Scholen: Het hele jaar door heeft de sterrenwacht een programma voor scholen die in het kader van het lesprogramma de sterrenwacht willen bezoeken. De sterrenwacht verzorgt dan een lezing over het zonnestelsel of het heelal, de telescopen in de koepel worden bezocht en er zijn proefjes die de kinderen op eenvoudige wijze o.a. iets over het vacuüm in de ruimte leren.

Bedrijven en groepen: Het hele jaar door kan de sterrenwacht een interessant programma voor bedrijven en groepen samenstellen.

Cursussen:
De sterrenwacht verzorgt jaarlijks een tweetal cursussen.
Basiscursus Astronomie: okt-dec., 8 lessen over onder meer, het zonnestelsel, sterren en sterrenbeelden, sterrenhopen, sterrenstelsels, het ontstaan van- en afstanden in het heelal. Bij de cursussen behoort een cursusboek.

Waarneemcursus:  jan-feb.,  5 lessen over onder meer, tijd en oriëntatie, waarnemen van zon maan en planeten, sterrenbeelden, eenvoudige Astrofotografie en praktijkles waarnemen met de eigen telescoop of met één van de sterrenwacht. Bij de cursussen behoort een cursusboek.

Waarnemen: Aan het eind van iedere les is er, bij helder weer, gelegenheid tot het doen van waarnemingen op het waarneem plein of indien mogelijk in de koepel.

Titan: De sterrenwacht maakt voor donateurs 10x per jaar het blad de Titan. De Titan is een uitgave met door donateurs geschreven artikelen over astronomie en ruimtevaart  die door een eigen redactie wordt samengesteld.

Meer informatie:

Sterrenwacht Saturnus
Van Veenweg 98
1701 HH Heerhugowaard
www.sterrenwachtsaturnus.nl

Overzicht sterrenwachten Nederland:
Klik hier