moeilijke woordenlijst

Moeilijke woordenlijst

In de astronomie en ruimtevaart worden er veel vaktermen gebruikt, maar wat het betekend? Vind alles in dit moeilijke woordenlijst over astronomie en ruimtevaart.

Zit je een stuk te lezen in een boek, krant of online en staan er allemaal moeilijke woorden in. Hierdoor kun je de tekst niet meer begrijpen en haak je wellicht af. 

Op deze site willen we alles over astronomie en ruimtevaart begrijpelijk uitleggen. Maar helaas komen ook hier moeilijke woorden voor. 

Om je meer uitleg te kunnen geven hebben we hieronder een verzameling moeilijke woorden uitgelegd op een eenvoudige manier. Staat het woord wat je zoekt er niet tussen? Stuur deze dan onderin deze pagina in en geven wij je verdere uitleg!

Hopelijk geeft deze moeilijke woordenlijst over astronomie en ruimtevaart je meer duidelijkheid.

Moeilijke woordenlijst astronomie en ruimtevaart A-Z

Afnemende maan: Dit is de fase van de maan tussen een volle maan en een nieuwe maan. Het verlichte gedeelte van de maan wordt dan kleiner. 
************************************************************************************************************************************************
Apogeum: De afstand tussen de maan en de aarde wanneer deze op zijn grootst is. Dan staan ze op een afstand van 406.679km van elkaar. Het tegenovergestelde hiervan is perigeum.

Bortle Scale: Een schaalverdeling van 9 getallen wat de mate van lichtvervuiling aangeeft. Bortle 1 is extreem donker en dus veel sterren te zien, Bortle 9 is zeer veel lichtvervuiling waarbij nauwelijks nog sterren te zien zijn.

Circumpolair: Dit is wanneer een hemellichaam vanaf de aarde gezien nooit onder de horizon verdwijnt. Zoals de poolster. 
************************************************************************************************************************************************
Conjunctie: Betekent letterlijk: samenvoeging. Dit is het tegenovergestelde van een oppositie.  Hierbij staan hemellichamen op één lijn. (vanaf de aarde gezien) Het lijkt dan alsof de hemellichamen vlakbij elkaar staan. 

Voor de zon en de planeten is er een boven- en onder conjunctie. 

Deepsky: Dit is een zwak hemellichaam op een grote afstand vanaf de aarde. Dit zijn bijvoorbeeld gasnevels en sterrenstelsels.

Eerste kwartier: Hierbij is het rechter gedeelte van de maan verlicht. Net zoals bij het laatste kwartier is dit op het zuidelijk halfrond andersom. (zie laatste kwartier voor meer uitleg)
************************************************************************************************************************************************
Eclips: Het Engelse woord voor verduistering. Het betekent letterlijk een bedekking van een ster door een ander hemellichaam. Wanneer een ander hemellichaam voor een ster gaat heet dit een overgang. (zie overgang)
************************************************************************************************************************************************
Elliptisch: Dit betekent letterlijk ‘de vorm van een uitgerekte cirkel’ of ‘ovaal’. Dit heeft in de astronomie te maken met de baan van de aarde bijvoorbeeld of een ander hemellichaam. Deze draaien in een elliptische baan om de zon. 
*****************************************************************************************************************************************
Equinox: 
Dit is het moment waarop de zon boven de evenaar (Equator) staat. Op dit moment duren zowel de nacht als dag even lang. 

*****************************************************************************************************************************************
Exo-planeet:
Een planeet die om een andere ster draait dan onze zon.

Falsifieerbaarheid of falsificeerbaarheid: Falsifieerbaarheid of falsificeerbaarheid: een eigenschap van een wetenschappelijke (of andere) theorie, waarbij er criteria kunnen worden aangegeven op grond waarvan de theorie zou moeten worden verworpen. Oftwel: er wordt een theorie voorgesteld en door middel van feiten geprobeerd deze theorie te ontkrachten. Op deze manier wordt bewijs geleverd.

************************************************************************************************************************************************ 

Kreeftskeerkring: Dit is een denkbeeldige lijn rondom de aarde op het noordelijk halfrond. Hierbij staat de zon recht boven deze lijn en is het begin van de astronomische zomer op het noordelijk halfrond. Het is afgeleid van vroeger toen de zon op dat moment in het sterrenbeeld Kreeft stond. (Lees meer: Waarom je sterrenbeeld niet klopt)

Laatste kwartier: Hierbij is de linkerkant van de maan verlicht. Dit is op het zuidelijk halfrond andersom.

“Omdat de hemel in het zuidelijk halfrond “op zijn kop staat” en de hemellichamen bewegen van oost over noord naar west, lijken Eerste en Laatste Kwartier omgewisseld.
Het is wel degelijk hetzelfde maanoppervlak dat wordt verlicht. Maar in Zuid-Afrika en Argentinië staat de maan ondersteboven.” – Frank Deboosere

Nieuwe maan: Bij een nieuwe maan wordt de maan niet verlicht. De maan staat dan tussen de zon en de aarde in waardoor er vanaf de aarde gezien geen licht naar de maan schijnt.
************************************************************************************************************************************************
Nadir: Dit is het punt recht onder je voeten als je op de aarde staat. Het tegenovergestelde hiervan wordt het Zenit genoemd. 

Observatorium: een ander woord voor sterrenwacht.

***********************************************************************************************************************************************
Occult of occulte:  occult slaat op een verborgen wereld, of het bovennatuurlijke. Het is meer een verzamelbegrip voor alles wat te maken heeft met spirituele en buitenzintuigelijke zaken. 

***********************************************************************************************************************************************

Oppositie: wanneer een planeet of planetoïde recht tegenover de zon in het heelal staat. Hierbij staan dan de zon, het object en de aarde op één lijn. Het object komt dan op als de zon onder gaat en is hierdoor de hele nacht zichtbaar vanaf de aarde. 

Perigeum: De afstand tussen de maan en de aarde wanneer deze op zijn kleinst is. Ze staan dan ongeveer 356.410km van elkaar. Het tegenovergestelde hiervan is het Apogeum.

Quasar: Een Engelse afkorting voor: Quasi-stellar radio source. Dit is een actief centrum van een sterrenstelsel. Het gaat daarbij om om een superzwaar zwart gat. 

Radiotelescoop: Een instrument om radiogolven van een ster of satelliet mee op te vangen. In Nederland kun je deze onder andere zien in Dwingeloo. (Lees ook: Radio telescoop Dwingeloo (video))

Steenbokskeerkring: Wordt ook wel de zuiderkeerkring genoemd. Het is een denkbeeldige lijn rondom de aarde om het zuidelijk halfrond. Dit is het begin van de astronomische zomer op het zuidelijk halfrond. Hierbij stond de zon vroeger in het sterrenbeeld Steenbok ((Lees ook: Waarom je sterrenbeeld niet klopt)
***********************************************************************************************************************************************
Sterrenstelsel: Een stelsel van meer dan honderden miljoen of biljoenen sterren bij elkaar. Ze worden door onderlinge zwaartekracht bij elkaar gehouden. (Lees ook: Zonne- en sterrenstelsel)

Telescoop: Een optisch instrument dat speciaal ontworpen is om het heelal mee te bekijken. Een ander woord hiervoor is een sterrenkijker. (Lees ook: De geschiedenis van de telescoop)

Umbra: Dit is een Latijns woord voor schaduw. Het wordt gebruikt voor verduisteringen van de zon en maan maar ook voor de donkere kern van een zonnevlek. (Lees ook: De maan en De zon)
************************************************************************************************************************************************
Universum: Een ander woord voor het heelal. 

Venus: Een planeet in ons zonnestelsel. Het is vanaf de zon gezien de tweede planeet. (Lees ook: Venus)

Wassende maan: Dit is de fase van de maan tussen volle maan en nieuwe maan. De maan wordt steeds meer verlicht. 

X-straling: Dit woord werd vroeger gebruikt voor de röntgenstraling zoals we het nu kennen. Het is een electromagnetische straling.

Zenit: Dit is het punt aan de hemel wat op dat moment recht boven je staat op aarde. Het tegenovergestelde hiervan wordt de Nadir genoemd. 
************************************************************************************************************************************************
Zonnestelsel:
Hiermee wordt alles wat bij de zon hoort bedoeld. Dus alle hemellichamen die door de zwaartekracht van de zon worden aangetrokken. Dit zijn eigenlijk de restanten van het ontstaan van de zon. (Lees ook: Zonne- en sterrenstelsel)
*****************************************************************************************************************************************
Zonnewende: 
Dit is het moment (vanaf de aarde gezien) waarbij de zon haar noordelijkste of zuidelijkste positie bereikt. Hier staat de zon recht boven een van de keerkringen. (Kreeftskeerkring of Steenbokskeerkring) Dit gaat samen met de langste of kortste dag. 

Aanvulling moeilijke woordenlijst

Heb jij nog een woord wat je niet begrijpt en staat deze niet tussen de lijst? Stuur dan je woord hieronder in dan krijg je persoonlijk antwoord en uitleg!